“Dankzij mijn grenzen heb ik ruimte”

Trainingen

Wij verzorgen verschillende trainingen waaronder:

 • mindfulness
 • assertiviteit
 • time-management
 • mentale vitaliteit d.m.v. stressreductie
 • leidinggeven aan medewerkers met gedragskenmerken van ASS (autismespectrum stoornis)

Mindfulnesstraining

Een mindfulness training is een effectieve en praktische vaardigheidstraining. Een training waarbij je leert bewuster om te gaan met stress in je leven. Hierdoor zul je sneller, vaak onbewuste, automatische reactiepatronen herkennen en ontstaat ruimte om lastige situaties bewust te beantwoorden.

Programma groepstraining

 • 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur
 • 1 hele oefendag,  voor verder verdieping
 • thematische opgebouwd
 • oefeningen thuis 30 minuten

Programma individuele training

 • 8 bijeenkomsten van 1 uur
 • thematisch opgebouwd
 • oefeningen thuis 30 minuten

Via oefeningen zoals de lichaamsscan, bewegen in aandacht en meditatie traint u uw aandacht.

In de groepstraining is is ruimte om ervaringen te delen met de medecursisten. Naast het oefenen wordt de theorie en achtergrond van mindfulness besproken.
Voor het oefenen thuis wordt gebruik gemaakt van oefeningen op CD of mp3. Verder krijgt u een aantal praktische oefeningen mee die u helpen om mindfulness eigen te maken in het dagelijkse leven.

Om aan deze training deel te nemen is geen specifieke voorkennis, conditie of ervaring nodig. Vooraf vindt een intakegesprek plaats. Dit kan ook telefonisch.

Mindful of aandachtig omgaan, betekent het schenken van aandacht aan wat zich voor doet van moment tot moment, zonder direct te oordelen als goed of slecht en zonder direct te reageren of er iets aan te doen of te willen oplossen. Belangrijk hierbij is het observeren van wat er is.

Assertiviteitstraining

Assertief gedrag is gedag dat rekening houdt met jezelf en de ander. Het doel van deze training is het herkennen van je eigen mogelijkheden en beperkingen en hierover effectief kunnen communiceren. Assertief gedrag vergroot het zelfvertrouwen van mensen. Zij voelen zich weerbaarder.

Training Time-management.

We hebben het tegenwoordig vaak druk. Ook jongeren vallen steeds eerder uit door overbelasting. Er wordt veel van ons gevraagd. Multitasking bleek een uitkomst, maar nu blijkt dat deze wijze van werken eigenlijk meer stress oplevert dan het voorkomt. De essentie van deze training is het beheren van tijd, taken en mogelijkheden en het stellen van prioriteiten passend bij persoonlijke drijfveren. Ook in deze training is het ‘bewustzijn’ een sleutelbegrip. Door met aandacht en bewust te handelen, ontstaan er meer keuzemogelijkheden.

Training: vergroten van mentale vitaliteit d.m.v. stressreductie

In deze training wordt uitgebreid stil gestaan bij het begrip stress. Wat is het? Wat doet het? Op welke wijze kunnen we dit beïnvloeden? We gebruiken onder andere de Rationeel Emotieve Training (RET). Hierdoor krijgen we meer zicht in onze belemmerende overtuigingen en zijn in staat deze bij te stellen.

Alle trainingen kunnen ook in-company worden aangeboden!