“Life is what happens to you, when you are busy making other plans”

J. Lennon

Bewustzijn in organisatie

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Dit vraagt van mensen en organisaties andere vaardigheden en kwaliteiten dan bijvoorbeeld 25 jaar geleden. Er is een verschuiving waarneembaar van ondernemen gericht op winstmaximalisatie naar een betekeniseconomie. Hierin worden vakmanschap, heelheid, eerlijkheid, een sterke sensitiviteit voor de omgeving  steeds belangrijker. Dit leidt tot organisaties, waarin de mens centraal staat en oog is voor ontwikkeling en innovatie.  Dit vraagt om de juiste aandacht en bewustwording.

Vitaliteit door Aandacht gaat graag met u in gesprek om te onderzoeken hoe mensen in uw organisatie deze vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.