Vitaliteit door Aandacht

Vitaliteit door Aandacht richt zich op het vergroten van mentale vitaliteit van mensen en organisaties door middel van training, coaching en advies. Hierbij staat het bewust-zijn centraal.

Vitaliteit: in het bezit van levenskracht, bezieling, dynamisch

Vitaliteit door Aandacht hanteert het uitgangspunt dat het ontwikkelen en behouden van vitaliteit een actief proces is. Hierbij speelt bewustzijn een belangrijke rol. Bewust van de invloed van interne en externe factoren zijn essentieel om sturing te geven aan je leven, het functioneren van een team of organisatie als geheel.

Vaak zijn stressgerelateerde klachten een eerste signaal, waaruit blijkt dat mensen bewust worden van de afname van hun eigen vitaliteit.
Sneller prikkelbaar, moe, lusteloos, geen zin meer hebben, somberheid, nek-schouder- en rugklachten en onzekerheid kunnen signalen zijn. Op vele verschillende manieren geeft ons lichaam aan wanneer stress ongezond gaat worden.

Samenwerken is typerend voor het werken in een team. Effectieve samenwerking hangt af van duidelijke doelen, efficiënte rol- en taakverdeling, open communicatie en medewerkers die zich verantwoordelijk voelen en regelmogelijkheden hebben. Wanneer de vitaliteit van een team afneemt is dat vrij snel merkbaar. Vitaliteit door Aandacht kan helpen het zelfsturend vermogen van een team te vergroten.

Ook organiseren wij weekenden in het binnen- en buitenland waarin aandachtstraining/mindfulness centraal staat.
Dit kunnen ook combinatiereizen zijn met een  wandel- en mindfulnessprogramma.